Ik wil graag lid worden van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging.

E-mailadres
:
*
Geslacht
:
*
Voorletters
:
*
Voornaam
:
Voorvoegsels
:
Achternaam
:
*
Adres
:
*
Postcode
:
*
Plaats
:
*
Land
:
*
Telefoon
:
Mobiele telefoon
:
Geboortedatum
:
*
- -
Lidmaatschap
:
*
Gezinsleden?
:
*
Lidnummer KWBN
:
Als u al lid bent van de KWBN, vul hier uw lidmaatschapsnummer in.
     
Licentie Atletiekunie
:
Als u al lid bent van de Atletiekunie, vul hier uw licentie in.
    
  
Ik machtig de RWV de verschuldigde contributie automatisch van mijn bankrekening af te schrijven (invullen zonder spaties)
Mijn IBAN
:
*
   
Alle door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt door de RWV ten behoeve
van de RWV en zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden verstrekt.